EYE Squash Liga Open 2018-2019 - 7 Kolejka

Start: 17:00 28-12-2018, players: 15