EYE Squash Liga Open 2018-2019 - 6 Kolejka

Start: 09:00 15-12-2018, players: 13