EYE Squash Liga Open 2018-2019 - 2 Kolejka

Start: 09:00 20-10-2018, players: 22