Zasady rozgrywek Squash Challenge

 

 Ogólne

 1. Rozgrywki SC odbywają się od września do czerwca następnego roku w Klubie I'm Fit (Piłsudskiego 10 , Łódź)
 2. Każdy może wziąć udział w rozgrywkach bez względu na płeć, wiek, narodowość i miejsce zamieszkania.
 3. Rozgrywki odbywają się w cyklu miesięczny według kalendarza opublikowanego na stronach rozgrywek.
 4. Rywalizujemy w grupach ELITE , MASTERS 1, MASTERS2, PRO1, PRO2, CLUB1, CLUB2, CLUB3, CLUB4 itd., zgodnie z ilością zgłoszonych graczy.

Rozgrywki zaliczane sa do RankinguLDZ (Łódzki Ranking Squash). Szczegółowy regulamin Rankingu znajduje się na stronie.

 

Zgłoszenia

 1. Zawodnik zgłasza się do każdej rozgrywki osobno.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są:
  Przez sytem Best of 5 

  (wybierz odpowiednią kolejkę)

  Mailowo [email protected]
  Telefonicznie 601 368 341

 3. Zgłoszenie musi zawierać:
  1. Imię i nazwisko gracza
  2. Nr kontaktowy gracza
  3. Adres mailowy gracza
  4. Wskazanie miesiąca, w którym zawodnik chce wystartować (brak wskazania miesiąca powoduje dopisanie gracza do najbliższej rozgrywanej kolejki)

 4. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w czwartek poprzedzający rozgrywki, o godziny 23.00. Po tym terminie osoby zgłaszające się nie będą dopuszczane do rozgrywek danej kolejki.
 1. Opłata startowa wynosi 50 zł.
 2. Opłatę należy wnosić w recepcji klubu.
 3. Osoba, która zgłosiła się do rozgrywek i nie wycofała zgłoszenia do zamknięcia listy zgłoszeń jest zobowiązana wnieść opłatę startową bez względu na ostateczny udział w turnieju.

Rozgrywki

 1. Odbywają się raz w miesiącu według kalendarza zamieszczonego na stronie rozgrywek. W wyjątkowych sytuacjach termin ten z odpowiednim wyprzedzeniem może zostać zmieniony, nowy termin będzie umieszczony na ww. stronie.
 2. Wszyscy zgłoszeni gracze do rozgrywki danego miesiąca rywalizują w grupach siedmioosobowych z wyjątkiem grupy ELITE gdzie gra dziewięciu graczy.
 3. Przydział do grup następuje kolejno na podstwie rannikingu SC, RankinguLDZ i kolejności zgłoszeń.
 4. Zawodnicy zgłaszają się na zawody co najmniej na 15 minut przed ich rozpoczęciem (dotyczy godziny startu danej grupy) - przekroczenie tego terminu może skutkować dyskwalifikacją.Decyzję o dyskwalifikacji z powodu spóźnienia podejmuje organizator lub wyznaczony przez niego przedstawiciel obecny na zawodach.
 5. Zawodnicy rywalizują ze sobą na zasadzie każdy z każdym po dwa sety, rozgrywają dwa sety do 11 punktów, w przypadku wyniku 10:10 decyduje złoty punkt! Wygrywa ten, kto zdobędzie 11 punkt.
 6. O kolejności w grupie decydują: ilość wygranych setów a następnie różnica pomiędzy punktami zdobytymi i straconymi, jeżeli to nie przynosi rozstrzygnięcia to wynik bezpośredniego pojedynku, jeśli był remis to różnica punktów zdobytych i straconych, a jeśli i to nie przynosi rozstrzygnięcia – następuje dogrywka jednego seta pomiędzy zainteresowanymi.
 7. Rozgrywki ELITE:
  1. rywalizuje ze sobą 9 zawodników
  2. w pierwszej kolejce w roku o zakwalifikowaniu do grupy ELITE będzie decydowało miejsce w ostatnim aktualnym RankinguLDZ, (lub wynik turnieju otwarcia.)
  3. w następnych miesiącach, grają 3 osoby, które zajęły w miesiącu poprzednim 3 pierwsze miejsca w ELITE oraz 3 osoby, które wygrały grupę MASTERS1, pozostałe miejsca zajmują osoby, które zgłoszą się do rozgrywek i które mają najwyższe miejsce w Łódzkim Rankingu Squash
 8. Rozgrywki MASTERS1, MASTERS2, PRO1, PRO2, CLUB1, CLUB2, CLUB3 i dalsze:
  1. rywalizuje ze sobą 7 zawodników w każdej grupie
  2. w przypadku niepełnej ilości zawodników w grupie organizator ma prawo rozegrać dwie ostatnie grupy w innej ilości zawodników (od 5 do 9 osób).
  3. w pierwszej kolejce w roku o zakwalifikowaniu do grupy będzie decydowało miejsce w ostatnim aktualnym RankinguLDZ, (lub wynik turnieju otwarcia.)
  4. w następnych miesiącach, w każdej z grup grają 2 osoby, które zajęły ostatnie miejsca z grupy wyżej w poprzednich rozgrywkach (wyjątkiem MASTERS1, gdzie spada z ELITE 3 zawodników) oraz miejsca 1 i 2 w grupach niższych (wyjątkiem ELITE, w której zagra 3 najlepszych zawodników z MASTERS1), pozostałe miejsca zajmują osoby, które zgłoszą się do rozgrywek i które mają kolejne miejsca w Łódzkim Rankingu Squash.

 

Ranking SC

 1. Za każdą rozgrywkę w której gracz wziął udział (czyli opłacił uczestnictwo i stawił się w miejscu rozgrywek o wyznaczonym czasie) przyznawane są punkty rankingowe, nawet jeśli zawodnik nie ukończył wszystkich meczy danej kolejki.
 2. Suma punktów rankingowych decydują o pozycji gracza w Łódzkim Rankingu Squash Challenge
 3. Ranking jest podstawą rozstawienia w kolejnych rozgrywkach SC
 4. Osoba która zgłosiła się do rozgrywek, ale nie stawiła się na rozgrywkach nie zostaje sklasyfikowana w punktacji danej rozrywki.
 5. Punktacja przyznawane za poszczególne miejsca w rozgrywkach i grupach określana jest na podstawie tabeli (ponizej)
 6. W każdej kolejnej rundzie zawodnicy za to samo miejsce otrzymują o 20 punktów więcej niz w kolejce poprzedzającej.

 

Runda I

ELITE

MASTERS1

MASTERS2

PRO1

PRO2

CLUB1

CLUB2

CLUB3

CLUB4

CLUB5

CLUB6

CLUB7

Miejsce

1

260

232

209

195

181

174

167

160

153

146

139

132

2

250

229

207

193

180

173

166

159

152

145

138

131

3

245

226

201

187

177

170

163

156

149

142

135

128

4

241

214

199

185

176

169

162

155

148

141

134

127

5

238

211

197

183

175

168

161

154

147

140

133

126

6

235

205

191

179

172

165

158

151

144

137

130

123

7

223

203

189

178

171

164

157

150

143

136

129

122

8

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy wszystkich rozgrywek w sezonie 2017/2018

21 PAŹDZIERNIK 2017 - Turniej otwarcia sezonu

18 LISTOPAD 2017

16 GRUDZIEŃ 2017

20 STYCZEŃ 2018 

17 LUTY 2018

17 MARZEC 2018 

21 KWIECIEŃ 2018

19 MAJ 2018

16 CZERWIEC -Indywidualne Mistrzostwa Łodzi (Turniej rozgrywany na podstawie rozstawienia RankinguLDZ)