Serdecznie zapraszamy juniorów z całej Polski, do udziału w INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW 2020!

TERMIN:
06-08.03.2020r.

MIEJSCE ROZGRYWEK:
Poznań
Klub Stacja Podolany, ul. Strzeszyńska 61 A 
Klub Fairplayce, ul. Bożydara 10 (druga lokalizacja w przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń)

KLUCZOWE TERMINY:
Zamknięcie list startowych  - poniedziałek 24.02.2020 r., godzina 23:59.
Publiczne losowanie drabinek turniejowych - piątek 28.02.2020 r. - do rozstawienia zostaną wykorzystane rankingi aktualne na dzień 14.02.2020r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu rozgrywek – piątek 28.02.2020r.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres [email protected]
Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata wpisowego za turniej do terminu zamknięcia list startowych. Brak wpłaty do tego terminu skutkować będzie usunięciem z listy startowej.
Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
• Imię, Nazwisko,
• Nr licencji PZSQ (w razie nie posiadania licencji należy zwrócić się wcześniej do Biura Polskiego Związku Squasha mailowo na adres: [email protected] z prośbą o jej wydanie – jest to bezpłatne),
• Miasto,
• Numer telefonu kontaktowego,
• Wybraną kategorię turnieju: BU9, BU11, BU13, BU15, BU17, BU19, GU9, GU11, GU13, GU15, GU17, GU19
• Datę urodzenia oraz klub sportowy, który reprezentuje dany zawodnik
• W przypadku zamawiania posiłków turniejowych – wybraną ilość obiadów (piątek/sobota/niedziela)
• W przypadku zamawiania koszulki turniejowej - wybrany rozmiar koszulki


HARMOOGRAM:
Piątek:
STACJA SQUASH
Start: 9.00
- BU11 - 3 rundy
- GU13 - finały
- BU13 - 3 rundy
- GU17 - finały
- BU19 - finały

Sobota:
STACJA SQUASH
Start: 9.00
- BU11 - 2 rundy finałowe
- BU13 - 2 rundy finałowe
- BU15 - 3 rundy
- BU17 - 3 rundy
FAIRPLAYCE
START: 10.00
- GU11
- GU15
Mecze finałowe oraz o 3 miejsce rozegrane zostaną w STACJI SQUASH!!

Niedziela:
STACJA SQUASH
Start: 9.00
- BU9 - finały
- GU9 - finały
- BU15 - 2 rundy finałowe
- BU17 - 2 rundy finałowe
- GU19 - finały

Każdego dnia korty rozgrzewkę będą dostępne godzinę wcześniej.

OPŁATY:
120 PLN - wpisowe na turniej IMPJ
40 PLN - koszulka turniejowa
35 PLN – obiad dwudaniowy (1 dzień turnieju)
Uwaga: nie ma możliwości rozliczania wpisowego na turniej poprzez karty zniżkowe np. MultiSport zgodnie z regulaminem klubu Stacja Podolany.

WPŁATY:
Prosimy o dokonywanie wszystkich opłat na poniższe konto:
75 1020 4027 0000 1202 1194 6763
Tomasz Abramowski
W tytule przelewu prosimy wpisać: „IMPJ 2020, Imię i Nazwisko zawodnika".

KOMITET ORGANIZACYJNY TURNIEJU:
Dyrektor Turnieju: Tomasz Abramowski, [email protected], +48 667 619 966
Sędzia Główny Turnieju: Piotr Samborski, [email protected]. +48 501 746 927

OKULARY OCHRONNE:

Podczas zawodów, każdy junior zobowiązany jest przebywać na korcie w okularach ochronnych. Zawodnik, który wejdzie na kort bez okularów zostanie zdyskwalifikowany. 

NAGRODY:

Trofea oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 zawodników/czek w każdej kategorii wiekowej. Dyplomy dla każdego zawodnika uczestniczącego w IMPJ 2020. Dodatkowo w kategoriach  GU19 i OU19 przewidziano pulę nagród finansowych w wysokości 1000zł. Zgodnie z uchwałą nr.16 Zarząd Polskiego Związku Squasha przeznacza nagrodę celową, z przeznaczeniem na występ w British Junior Open 2021 za zdobycie 3 pierwszych miejsc na IMPJ 2020: 1 miejsce: 400 zł, 2-3 miejsce: 200 zł.

REGULAMIN ROZGRYWEK:
1. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020 (dalej: IMPJ) będą rozegrane w następujących kategoriach juniorskich: - kategorie chłopięce w podziale wiekowym: poniżej 11 lat (BU11), 13 lat (BU13), 15 lat (BU15), 17 lat (BU17), 19 lat (BU19), - kategorie dziewczęce w podziale wiekowym: poniżej 11 lat (GU11), 13 lat (GU13), 15 lat (GU15), 17 lat (GU17), 19 lat (GU19).
Kategorie juniorskie nie mogą być łączone.
Równolegle do IMPJ odbędą się również nieoficjalne zawody o PUCHAR PZSQ dla dzieci w kategorii BU9 oraz GU9.
2. Aby odbył się turniej kategorii juniorskiej niezbędne jest zgłoszenie się przynajmniej 6 zawodników w danej kategorii.
Turnieje wszystkich kategorii juniorskich, w których zgłosiło się 8 lub więcej zawodników rozgrywane są systemem pucharowym z grą o każde miejsce w drabinkach na nie więcej niż 64 zawodników.
Turniej kategorii juniorskiej, w której zgłosiło się 6 lub 7 zawodników rozgrywany jest w dwóch grupach (A i B), do których juniorzy są wpisywani naprzemiennie według rozstawienia. Po zakończeniu rozgrywek grupowych tworzona jest drabinka A-1, B-2, A-2, B-1, rozegranie, której wyłania miejsca 1 do 4 klasyfikacji końcowej turnieju. Mecz A-3 z B-3 wyłania zawodnika 5 i 6 klasyfikacji końcowej turnieju.
Junior/ka może wziąć udział tylko w jednej kategorii IMPJ.

3. Zgłoszenie zawodnika zostanie przyjęte. jeśli przedstawi aktualne, ważne badanie lekarskie dopuszczające do startu w zawodach sportowych oraz ubezpieczenie NNW - IMPJ jest turniejem sportu kwalifikowanego. Zgłoszenie zawodnika do IMP zostanie przyjęte, jeśli jest on sklasyfikowany w rankingu PZSQ - w danej kategorii. Wyjątki od tej reguły będą rozpatrywane przez PZSQ na wniosek zawodnika.
Zawodnicy rozstawiani są wg rankingu PZSQ. Ranking ESF ma wyższość nad rankingiem PZSQ przy rozstawianiu zawodników, jeżeli zawodnik jest notowany w pierwszej 50 rankingu ESF (danej kategorii wiekowej U13-U19).
Zawodnicy zostaną rozlosowywani do drabinek zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 4 RRI. Do rozstawienia zostaną wykorzystane rankingi PZSQ oraz ESF aktualne na dzień 14.02.2020 r.
Na uzasadniony wniosek zawodnika lub Organizatora Komisja Techniczna może wprowadzić zmiany w rozstawieniu zawodników w turniejach juniorskich.
4. Układ meczów poszczególnych turniejów:
- jeśli w turnieju gra nie więcej niż 16 juniorów - 1 dzień,
- jeśli w turnieju gra więcej niż 16 juniorów – 2 dni (3 mecze pierwszego dnia, 2 mecze drugiego dnia)
5. Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia do IMPJ przyjmowane są do godziny 23:59 dnia 24.02.2020 r.
6. Losowanie:
Publiczne losowanie drabinek turniejowych IMPJ zostanie przeprowadzone przez PZSQ w dniu 27.02.2020 r.
7. Harmonogramy:
Harmonogramy szczegółowe turnieju IMPJ zostaną opublikowane (po weryfikacji przez PZSQ) nie później niż do dnia 28.02.2020 r.
8. Dzikie karty:
W turnieju IMPJ może zostać przyznana jedna dzika karta dla każdej kategorii juniorskiej, po uzgodnieniu przez PZSQ i Organizatora.
Wnioski o przyznanie dzikich kart powinny zostać zgłoszone mailem do Biura PZSQ do godziny 23:59 dnia 24.02.2020 r.
Dzikie karty zostaną przyznane w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń wniosków.
9. System rozgrywek:
Wszystkie mecze punktuje się systemem PAR11 (Point-A-Rally) do 11 punktów (przy stanie po 10, do dwóch punktów przewagi) do 3 wygranych setów (best of 5 games).
10. W IMPJ mogą wziąć udział tylko zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie.
11. Zawodnicy zgłaszając się na Turniej podejmują zobowiązanie rozegrania wszystkich swoich, zaplanowanych przez Organizatora turnieju. Za nieusprawiedliwione wycofanie się z Turnieju po zamknięciu list startowych lub nie pojawienie się na Turnieju zawodnik może otrzymać „dyscyplinarne zero" i karę finansową oraz karę zawieszenia wykluczająca udział Zawodnika w Turniejach pod patronatem PZSQ. „Dyscyplinarne zero" oznacza przyznanie ukaranemu Zawodnikowi zerowej ilości punktów za ten Turniej. Wynik ten (0 pkt rankingowych) będzie zaliczany ukaranemu Zawodnikowi jako jeden z ośmiu najlepszych jego wyników przez 12 miesięcy.
12. W przypadku rezygnacji Zawodnika z danej gry, wszystkie jego następne mecze poddawane są walkowerami. Jeżeli zawodnik rezygnujący z gry powiadomi (na formularzu będącym Załącznikiem nr 7a RRI) o tym fakcie Organizatora, zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu danej drabinki. W przypadku turniejów dłuższych niż 1-dniowe powiadomienie o rezygnacji z gry w kolejnym dniu turnieju musi zostać złożone w dniu poprzednim. Za wycofanie się w trakcie turnieju Zawodnik otrzyma „dyscyplinarne zero" i karę finansową w wysokości 500zł lub karę zawieszenia wykluczającą udział Zawodnika w Turniejach pod patronatem PZSQ
13. Warunkiem uczestnictwa zawodnika, zawodniczki, juniora w IMP jest posiadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o sporcie ważnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW w uprawianym sporcie.
14. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników, zdjęć oraz materiałów wideo z zawodów.

15. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu IMPJ.