Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Wrzesień 2022

 2.09-2.10.2022      17      2022-2023