Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Listopad 2022

 3.11-4.12.2022      17      2022-2023