REGULAMIN akcji SQUASH CHALLENGE 2020/21

 1. Organizatorami (dalej ORGANIZATOR) akcji SQUASH CHALLENGE (dalej AKCJA) są Best of Five z siedzibą we Wrocławiu oraz właściciel sklepu babolat-tenis.pl z siedzibą w Szczecinie. Celem AKCJI jest promowanie rozgrywek squashowych.
 2. W AKCJI może wziąć udział każdy aktywny zawodnik, zarejestrowany w systemie Best of Five (dalej UCZESTNIK) biorący udział w turniejach i ligach squashowych organizowanych przy pomocy systemu Best of Five oraz akceptujący postanowienia REGULAMINU.
 3. AKCJA rozpoczyna się z dniem 1 listopada 2020 roku, a kończy z dniem 30 czerwca 2021 roku.
 4. AKCJA będzie trwała przez osiem miesięcy podzielonych na cztery dwu miesięczne edycje (dalej EDYCJA) i zakończy się podsumowaniem. Dodatkowo, w każdej EDYCJI nagrodzeni zostaną najaktywniejsi z graczy – zwycięzcy poszczególnych kategorii, a po każdych trzech miesiącach liczonych od stycznia 2021 zostanie przyznana Nagroda Kwartalna.
 5. Wszystkie wyniki (DANE) pobierane są z systemu na podstawie rozegranych meczów. ORGANIZATOR ma prawo weryfikacji DANYCH, sprawdzenia czy nie zostały zmanipulowane i w razie konieczności wprowadzenia korekty.
 6. UCZESTNICY rywalizują w trzech kategoriach:
  • NRTWRK - najwięcej rozegranych turniejów w różnych klubach (bez podziału na płeć) – jeden lub więcej turniejów w danym klubie = jeden punkt. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo weryfikacji rozegranych turniejów i nie uwzględnianie turniejów, w których jest mniej niż 12 zawodników, turniejów nie sędziowanych z wykorzystanie tabletów lub turniejów należących do cyklu turniejów rozgrywanych częściej niż raz w miesiącu. Nagrodzony zostanie UCZESTNIK z największą liczbą punktów.
  • NRWKM – najwięcej rozegranych wydarzeń kategoria męska – jedno wydarzenie (jeden turniej, jedna runda ligi) = jeden punkt. Nagrodzony zostanie UCZESTNIK z największą liczbą punktów. Pod uwagę bierze się wszystkie imprezy rozegrane w danej turze.
  • NRWKD – najwięcej rozegranych wydarzeń kategoria damska – jak wyżej, nagrodzona zostanie UCZESTNICZKA.
 7. W każdej EDYCJI zostanie przyznana Nagroda Edycji – otrzyma ją zwycięzca kategorii NRWKM oraz NRWKD, zaś zwycięzcy kategorii NRTWRK zostanie przyznana Turniejowa Nagroda Specjalna.
  • Jeśli więcej niż jeden UCZESTNIK otrzyma taką samą liczbę punktów w kategorii NRTWRK, w dalszej kolejności brana jest pod uwagę liczba wszystkich rozegranych turniejów (jeden turniej, jeden punkt), a następnie decyduje identyfikator konta użytkownika, czyli kto wcześniej założył konto użytkownika w systemie Best of Five. W przypadku wątpliwości o kolejności zdecyduje ORGANIZATOR.
  • Jeśli więcej niż jeden UCZESTNIK otrzyma taką samą liczbę punktów w kategorii NRWKM lub NRWKD, to o kolejności decyduje identyfikator konta użytkownika, czyli kto wcześniej założył konto użytkownika w systemie Best of Five. W przypadku wątpliwości o kolejności zdecyduje ORGANIZATOR.
 8. W każdej EDYCJI pierwszym 30 UCZESTNIKOM każdej z kategorii zostaną przyznane punkty wg klucza:
  Tabela punktacji Punktacja łączna będzie zaprezentowana na stronie AKCJI i opublikowana na fanpage'ach ORGANIZATORA.
 9. Jeśli UCZESTNIK zajął w EDYCJI więcej niż jedno nagradzane miejsce, to otrzyma tylko jedną nagrodę.
 10. Nagrodę Edycji w danej kategorii, UCZESTNIK może otrzymać tylko raz w czasie trwania AKCJI.
 11. AKCJA zawiera dwa kwartały (styczeń-marzec 2021 oraz kwiecień-czerwiec 2021). Po zakończeniu każdego z nich, zostanie wylosowana Nagroda Kwartalna wśród graczy, którzy korzystają aktywnie z aplikacji mobilnych - zapisują się na wydarzenia (jeden zapis = jeden los). Podczas publicznego losowania zostaną wyłonieni trzej UCZESTNICY. W przeciągu 2 dni roboczych przedstawiciel ORGANIZATORA skontaktuje się telefonicznie z wylosowanymi osobami (wg kolejności) zadając pytanie weryfikujące dotyczące AKCJI. Prawidłowa odpowiedź umożliwi odbiór nagrody. UCZESTNIK może otrzymać Nagrodę Kwartalną tylko raz w czasie trwania AKCJI.
 12. Punkty zdobyte w czasie trwania AKCJI posłużą do wyłonienia zwycięzcy sezonu SQUASH CHALLENGE. Zostanie nią osoba o największej sumie punktów zdobytych w czasie trwania AKCJI. W przypadku takiej samej liczby punktów, w drugiej kolejności decyduje, kto w jednej EDYCJI zdobył najwięcej punktów, a w dalszej kolejności, kto pierwszy zdobył więcej punktów.
 13. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w trakcie trwania AKCJI. O zmianie poinformujemy na stronie imprezy oraz fanpage'ach ORGANIZATORA nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem okresu, w którym nagrody będą przyznawane.
 14. Lista nagród zaprezentowana w tabelce pod REGULAMINEM.
 15. Ogłoszenie listy nagrodzonych będzie następować między 5., a 10. dniem pierwszego miesiąca kolejnej EDYCJI, w zależności od przypadającego dnia tygodnia, tak aby organizatorzy lig i turniejów mieli wystarczająco dużo czasu na zarchiwizowanie rozgrywek z minionej EDYCJI.
 16. Lista nagrodzonych w każdej EDYCJI, w każdym kwartale oraz na koniec rozgrywek zostanie zaprezentowana na stronie AKCJI oraz na fanpage'ach ORGANIZATORA.
 17. UCZESTNIK otrzymujący dowolną nagrodę musi posiadać aktywne konto użytkownika w systemie Best of Five ze zdefiniowanym adresem e-mail i numerem telefonu, a profil gracza musi być w pełni publiczny.
 18. Przyznaną nagrodę można odebrać w ciągu 45 dni kalendarzowych od momentu przyznania. Nieodebrane nagrody trafią do puli przeznaczonej na inne wydarzenia. Aby odebrać Turniejową Nagrodę Specjalną, należy we własnym zakresie poprzez system Best of Five (lub aplikację mobilną) zapisać się na wybrany turniej, a następnie przesłać informację na adres [email protected] nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. ORGANIZATOR dokona rozliczenia z organizatorem danego wydarzenia i prześle potwierdzenie tego faktu do UCZESTNIKA. ORGANIZATOR pokrywa koszt najtańszego dostępnego pakietu o maksymalnej wartości 100 zł brutto.
 19. ORGANIZATOR nie bierze odpowiedzialności za błędne powiązanie wyników z profilem graczy. Wszelkie ewentualne błędy należy zgłaszać ORGANIZATOROWI przed zakończeniem miesiąca, którego dotyczą.
 20. Wszelkie protesty i skargi oraz sprawy nieujęte w REGULAMINIE rozpatrzy ORGANIZATOR. Do niego należy ostateczna decyzja w każdej z nich. Wszelkie protesty, skargi i uwagi należy przesyłać na adres [email protected] z adresu e-mail użytkownika zarejestrowanego w systemie. Korespondencja przekazana w inny sposób lub nie posiadająca wszystkich niezbędnych informacji, będzie automatycznie odrzucana bez rozpatrzenia.

Zestawienie nagród:

 • Nagroda Kwartalna: buty Babolat Shadow Tour o wartości 499 zł (cena katalogowa; sztuk: 2)
 • Nagroda Edycji - kategorie NRWKM, NRWKD: Rakieta do squasha Shadow Secret (sztuk: 8), 100 zł bon zniżkowy na buty Babolat Shadow Tour (sztuk: 8)
 • Turniejowa Nagroda Specjalna: pokrycie wpisowego na kolejny turniej rozgrywany w systemie Best of Five (sztuk: 4), 100 zł bon zniżkowy na buty Babolat Shadow Tour (sztuk: 4)
Best.of.Five
Best of Five bo5 squash