EYE Squash Liga Open 2017-2018 - 6 Kolejka

Start: 09:00 16-12-2017, players: 17