EYE Squash Liga Open 2017-2018 - 1 Kolejka

Start: 10:00 07-10-2017, players: 19