Turniej z cyklu Masters Squash Tour 2022 - 5 marca.


MST jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich graczy, dla których coraz większym wyzwaniem jest rywalizacja z młodymi zawodnikami w turniejach PZSQ w kategoriach seniorskich od +35 lat.Turniej rozgrywany będzie w klubie Squash Point Bydgoszcz przy ul.Portowej 1.

 

Zawodnik może zostać dopuszczony do gry w turnieju jeśli spełnia kryterium płci oraz wieku – w dniu startu turnieju musi mieć ukończony wiek wymagany dla danej kategorii.

Turniej w danej kategorii wiekowej może się odbyć przy zgłoszeniu minimum 4 zawodników/czek. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 4 zawdoników istnieje możliowość łączenia grupy wiekowych.

Sędziują zawodnicy poprzedniego meczu.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
Harmonogram – może ulec zmianie w przypadku dokonania aktualizacji RRM przez Komisję Techniczną

- poniedziałek 28.02 do godz. 23:59 - zakończenie zapisów

- wtorek 1.03 do godz. 23:59 – należy dostarczyć Protokół zamknięcia list startowych (zweryfikowane zgłoszenia i wpłaty)

- środa 2.03 do godz. 12:00 – publikacja list startowych

- środa 2.03 o godzinie 18:00 – losowanie i publikacja drabinek

- piątek 2.03 godz. 12:00 – publikacja ostatecznego harmonogramu rozgrywekHarmonogram rozgrywek może ulec zmianie w zależności od zapisów!

1 dzień rozgrywania turnieju: 5.03.2022 (Sobota)

Kat. M35+ start. 9.00

Kat. M45+ start 10.00

Kat. M55+ start 12.30

Kat. M40+ start 10.00

Kat. M50+ start. 12.30

 

LOSOWANIE:

• dla liczby zawodników/czek 8 lub większej – system pucharowy,

• dla liczby zawodników/czek 4-7 –  „każdy z każdym”

System rozgrywek pucharowy lub „każdy z każdym”  – może ulec zmianie w przypadku dokonania aktualizacji RRM przez Komisję Techniczną.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie pod adresem [email protected] do dnia 28.02.2022 do godziny 23:59 (poniedziałek).

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię, nazwisko,
  • nr licencji PZSQ (w razie nie posiadania licencji należy wyrobić ją w Polskim Związku Squasha [email protected]),
  • miasto,
  • telefon kontaktowy,
  • wybrana kategoria Masters, aktualna pozycja w rankingu,
  • data urodzenia,
  • wybrany pakiet (+ rozmiar koszulki i "NAPIS")

 

WPISOWE:

a)  Pakiet standard czyli udział w turnieju

130 zł (w tym 10zł na rzecz PZSQ),

 

 

2) Pakiet rozszerzony (uczestnictwo w turnieju + ciepły posiłek)

180 zł (w tym 10zł na rzecz PZSQ)

 

3)Pakiet rozszerzony z koszulką(uczestnictwo w turnieju + ciepły posiłek +  koszulka turniejowa z nazwiskiem)

230 zł(w tym 10zł na rzecz PZSQ)

 

                                                                                                         

Wpisowe należy dokonać na poniżej podane konto do ostatniego dnia zapisów:


Squash Point Bydgoszcz
ul. Portowa 1
85-757 Bydgoszcz
Nr Rachunku: 
26 8179 0009 0041 2249 2000 0010

Tytuł: (imię/nazwisko/pakiet) – MASTERS 2022

Osoby płacące przelewem proszone są o wysłanie potwierdzenia na adres: [email protected] w tytule wpisując: „Nazwisko, Masters”

 

NAGRODY (w każdej kategorii wiekowej)

I miejsce

-puchar + Prezent od Victor Polska

II miejsce

-medal + niespodzianka

III miejsce

-medal + niespodzianka