INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  1. Organizatorem Akademickich Mistrzostw Śląska jest Akademicki Związek Sportowy Katowice.
  2. Kontakt z koordynatorem imprezy (Adamem Suchańskim) jest możliwy pod numerem telefonu +48 605 216 376.
  3. Akademickie Mistrzostwa Śląska odbywają się w niedzielę, 29.01.2023, od godziny 10:00.
  4. Warunkiem uczestnictwa jest ważna legitymacja AZS oraz posiadanie statusu studenta, doktoranta lub pracownika akademickiego. Legitymację można wyrobić tu.
  5. Zapisy prowadzone są do środy, 25.01.2023, przez formularz elektroniczny.
  6. Komunikat organizacyjny AZS można przeczytać tu.

 

REGULAMIN TECHNICZNY


I.
 System rozgrywek
1)
 Mistrzostwa w sezonie 2022/2023 zostaną rozegrane w ramach 1 edycji zawodów.


II.
 Warunki uczestnictwa
1)
 Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rywalizacji 5 zawodników oraz 5 zawodniczek.


III.
 Sposób przeprowadzenia zawodów
1)
 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku
S
quasha.
2)
 Turnieje rozegrane zostaną systemem pucharowym, każdy mecz do 3 wygranych setów
(każdy set do 11
 punktów; przy remisie 10-10 gra toczy się do osiągnięcia przez jednego
zaw
odnika dwóch punktów przewagi).
3)
 W drabince „do tyłu” mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.


IV.
 Punktacja
1)
 Klasyfikacja indywidualna zostanie sporządzona w dwóch kategoriach:
kobiet i mężczyzn
.
2)
 Za I miejsce w klasyfikacji indywidualnej zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1
pkt., za III miejsce n
-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w
najliczniejszej kategorii.

3)
 Do klasyfikacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepszych zawodników
oraz 1 zawodniczkę danej uczelni
.
4)
 Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów.
5)
 W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji drużynowej, o kolejności decyduje
większa liczb
a pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. poszczególnych
zawodników/czek danej uczelni.


V.
 Uwagi końcowe
1)
 Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska.