GAME OVER 👰🤵                                  

03.07.2022 - ZAPRASZAMY NA TURNIEJ SQUASHA

W RADOMSKU

PZSq C \ LDZ B+


Ważne informacje w skrócie:

  • termin rozegrania OPEN- 03.06.2022 (niedziela) godz. 10:00
  • Ranga PZSq - C
  • Ranga LDZ - B+
  • zgłoszenia przyjmujemy do 1 dzień przed turniejem 
  • wpisowe OPEN: 70zł

Harmonogram OPEN:

 • Zgłoszenia - zamkniecie listy o godzinie 12:00 na 1 dzień przed turniejem (sobota)
 • Losowanie drabinki odbędzie się około 16 na 1 dzień przed turniejem (sobota)
 • Harmonogram* rozgrywek pojawi się do godz. 18 na na 1 dzień przed turniejem (sobota)
 • Start** 03.07.2022 - (10:00)  niedziela

** w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może podjąć decyzję o zmianie godz. rozpoczęcia

* czas pomiędzy zamknięciem listy zgłoszeń a losowaniem jest przeznaczony dla organizatora na weryfikację nadesłanych zgłoszeń i potwierdzeń wpłaty oraz aktualizację listy startowej.


Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia* przyjmujemy do 12:00 na na 1 dzień przed turniejem (sobota) przez FORMULARZ (wybierz kategorię)
 • Lub sms/mail do organizatora
  • imię i nazwisko
  • nr telefonu
  • kategorie turnieju
  • adres mailowy (jeżeli inny niż nadawcy)

WAŻNE: W chwili zamknięcia listy startowej należy mieć wyrobioną licencię PZSq (nadany numer), brak licencji skutkuje usunięciem z listy startowej w momencie jej zamknięcia. Licencję można wyrobić wg instrukcji

*Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, po uzupełnieniu zgłoszenia, akceptuje regulamin PZSq i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia rozgrywek turniejowych i w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępniania tych zdjęć oraz nagrań w internecie.


Pakiet startowy:

W pakiecie startowym oferujemy:

 • Udział w turnieju
 • Klasyfikacja wyników w rankingu regionalmym (LDZ) oraz PZSq
 • ciepły posiłek
 • poczęstunek (owoce i słodycze)

Opłaty:

 • OPEN:          70zł
 • Płatności najlepiej dokonać online przez system bo5
 • Rezygnacja z turnieju po zamknięciu zapisów nie zwalnia z dokonania opłaty ani nie uprawnia do zwrotu wpisowego!

Ogólne informacje:

Liczba kortów dostępnych podczas turnieju: 1

Organizator: Eleven Points, Tomasz Kowalski ([email protected], 600588385)

Sędzia:  Tomasz Kowalski  

Miejsce rozgrywek: Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku ul. Szkolna 2.

Oficjalną piłką rozgrywek jest Dunlop PRO