Z Nowym Rokiem, Mocnym Krokiem w Scout Sport B+ - OPEN

 Polski Związek Squasha, tournament's category B+ (B3)