Kort 122:08 - 23:47, 4 of October
Kort 122:06, 4 of October