REGULAMIN LIGI ZASADNICZEJ SQUASHOK

1. Informacje ogólne.
- Organizatorem Ligi SquashOK jest klub SquashOK 2.0.
- Zapisując się do ligi, każdy uczestnik akceptuje poniższy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
- Organizator ligi zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania sezonu oraz do rozstrzygania sytuacji spornych.
- SquashOK League jest ligą typu OPEN.
- Sezon ligowy rozpoczyna się z dniem 01-09-2023 a kończy 30-06-2024.

2. Zapisy.
- Do ligi mogą dołączyć gracze na dowolnym poziomie zaawansowania.
- Zapisy prowadzone są w recepcji klubu lub u Mateusza (512 080 534). Szczegóły: https://bo5.pl/squashok
- Wpisowe za cały sezon w momencie dołączania we wrześniu lub październiku wynosi 100 zł. W przypadku osób dołączających w trakcie trwania rozgrywek, kwota jest mniejsza o 10 zł. 
  Z każdym kolejnym miesiącem po październiku wpisowe jest niższe. np w listopadzie 90 zł, w grudniu 80 zł itd.
- Wpisowego nie można pomniejszych przy użyciu kart typu Banefit, OK System. Wpisowe jest płatne gotówką podczas rozgrywania pierwszego meczu ligowego lub wcześniej.
- W przypadku zapisania się osoby poniżej 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
- Rozstawienie w grupach w 1 kolejce będzie się opierać na podstawie wyników poprzedniego sezonu ligi (liga wakacyjna nie jest brana pod uwagę), wyników poprzedniej edycji ligi, rankingu PZSQ, maksymalnego rankingu PZSQ oraz indywidualnej ocenie poziomu zawodników przez organizatorów.
- W trakcie trwania sezonu nowi zawodnicy będą dopisywani do ostatniej grupy z możliwością zagrania JUMPA (szczegóły poniżej).
- Dodatkowo każde zgłoszenie podczas sezonu będzie rozpatrywane indywidualnie przez organizatora.

3. Zasady rozgrywania JUMPA
- JUMPa można wykonać raz na kwartał
- Przed zagraniem JUMPa należy poinformować o tym fakcie organizatorów.
- JUMPa rozgrywamy z przeciwnikiem z którejś z wyższych grup, który zgodził się na taki mecz. W przypadku zwycięstwa, zawodnik wykonujący JUMPa zostaje dopisany do tej grupy, a wynik jest dodawany do tabeli grupowej.
- W przypadku porażki można ponowić JUMPa do jednej z trzech grup poniżej tej, gdzie była wykonana próba JUMPa. Np. po nieudanym JUMPie do grupy 180, można ponownie spróbować do którejś z grup 170, 160, 150.
- Przy kolejnej porażce, zawodnik zostaje w swojej grupie i przez 3 miesiące nie może zagrać kolejnego JUMPa
- JUMPa nie można wykonać do grupy 200, ani do grupy wyżej w stosunku do tej, w której się znajdujemy (czyli np. z 150 do 160)

4. Bezpieczeństwo
- Organizator rekomenduje, aby korzystać z okularów ochronnych podczas gry.
- Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą grać w okularach ochronnych.
- Jeżeli istnieje ryzyko uderzenia przeciwnika piłką bądź rakietą, wstrzymaj grę i powtórzcie aktualną wymianę.
- Tylna szyba nie służy do odbijania się od niej. Prosimy o nie wpadanie w szybę.
- Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność potwierdzając, że ich stan zdrowia pozwala na rywalizację.
- Klub ani organizatorzy w żaden sposób nie biorą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy czy komplikacje zdrowotne powstałe podczas gry.

5. Terminy rozgrywania meczy ligowych w ramach kolejek.
- Brak stałych dni lub godzin rozgrywania meczów ligowych. 
- Zawodnicy sami umawiają się na termin rozegrania meczu ligowego.
- Zawodnik może zagrać z każdym przeciwnikiem ze swojej grupy tylko jeden mecz w danym miesiącu.
- Zawodnicy umawiają się na mecz ligowy na wcześniej zarezerwowaną godzinę (kort)
- W przypadku negatywnej odpowiedzi na zaproponowany termin meczu przez innego gracza z jego grupy, mile widziana jest kontrpropozycja z alternatywnym terminem.
- Kwestie sporne i walkowery opisane są w osobnym punkcie

6. Zasady rozgrywania spotkań.
- Wszystkie mecze muszą się odbyć w klubie SquashOK 2.0 w Katowicach.
- Mecz ligowy musi być rozgrywany wg oficjalnych zasad gry w squasha, które można znaleźć tutaj: https://polskisquash.pl/regulaminy-i-przepisy/przepisy-gry/przepisy-gry-singlowej-w-squasha/
- Mecz rozgrywany jest trybem BO5 (do 3 wygranych setów z obowiązkiem zagrania 5 setów - czyli możliwe są wyniki: 3:2, 4:1, 5:0).
- Rekomendowana piłka - Head lub Dunlop z dwoma żółtymi kropkami. Za zgodą obu zawodników, mecz można rozegrać inną piłką.
- Zawodnicy grający mecz sami sędziują swoje spotkanie.
- Każda sporna decyzja musi zostać zaakceptowana przez obydwu zawodników, a w przypadku sprzecznego zdania zawsze grany jest LET – (powtórka akcji).
- Wyniki zawodnicy wpisują samodzielnie w systemie BO5. Przeciwnik powinien zaakceptować wpisany wynik. W przypadku braku akceptacji oraz informacji o konflikcie do organizatora, wynik po 3 dniach zostanie automatycznie zaakceptowany.
- Instrukcja wpisywania wyników w aplikacji BO5: http://blog.bo5.pl/blog/wpisywanie-wyniku-meczu/ 

7. Zasady rozgrywek.
- Rozgrywki trwają 10 miesięcy (każdy miesiąc to nowa kolejka ligowa).
- Grupy składają się z 10 zawodnikow/zawodniczek (w trakcie sezonu ilość osób w grupach może być większa lub mniejsza ze względu na jumpy, dopisywanie nowych osób bądź rezygnacje z ligi):
- Najniższe grupy (80/90/100) mogą być znacznie liczniejsze aby nowe osoby dołączające miały jak nawięcej potencjalnych osób do rozgrywania meczy.
- W każdej kolejce, zawodnik może rozegrać jedno spotkanie z każdym zawodnikiem z grupy w której się aktualnie znajduje.
- Zawodnicy w każdej grupie będą otrzymywać dodatkową premię punktową. W myśl zasady im wyżej tym trudniej:
  Gr. 200 (najwyższa) -2000 pkt.
  Gr. 190 – 1850 pkt.
  Gr. 180 – 1700 pkt. Itd. (150 pkt mniej za każdą grupę)
- Zawodnicy rozgrywają mecze zdobywając punkty w grupie, a wyniki z najlepszych 6 meczy (każdego miesiąca) sumowane są w RANKINGU OGÓLNYM oraz w poszczególnych grupach. Na koniec miesiąca punkty w grupie zostają wyzerowane.
- Na koniec kolejki trzy pierwsze osoby w danej grupie awansują do grupy wyżej. Trzy notowane najniżej spadną grupę w dół.
- Wyjątkiem jest sytuacja kiedy w danej grupie znajduje się większa ilość zawodników (np. po dokonanych JUMPach). W takiej sytuacji z danej grupy spada taka ilość zawodników, by w kolejnym miesiącu grupy liczyły po 10 zawodników. Spadki realizują się kaskadowo, by grupy liczyły w kolejnym miesiącu po 10 zawodników. Podczas trwania sezonu 10 osób w grupie może nie być utrzymywane i spadki będą wykonywane standardowo aby nie zabijać ducha rywalizacji.
- Kolejnym wyjątkiem może być rezygnacja z ligi bądź zamrożenie. Organizator ma prawo wyrównywać ilość osób w grupie poprzez zwiększenie ilości awansów/spadków w danej kolejce.
- W przypadku takiej samej ilości punktów o awansie decyduje wynik bezpośredni pomiędzy zawodnikami. Jak nie rozegrali meczu to decyduje kolejno: większa liczba wygranych meczów, większa liczba wygranych setów, bilans małych punktów. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku utrzymania się lub spadku.
- W pierwszym miesiącu ze względu na zapisy osób z rankingiem PZSQ, grupy mogą liczyć więcej osób. Wówczas więcej osób będzie spadać/awansować. (Jak dopiszemy nowe osoby, sytuacja moze się powtórzyć)
- Zwycięzca ligi wyłoniony zostaje na podstawie RANKINGU OGÓLNEGO.

- Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje (20 pkt za każdy set, dodatkowe 20 pkt za wygranie spotkania):
  120pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 5:0
  100pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 4:1
  80pkt.  – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 3:2
  90pkt. - w przypadku otrzymania walkowera
- Zawodnik pokonany otrzymuje:
  20pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 1:4
  40pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 2:3
  0pkt. - w przypadku oddania walkowera
- Dodatkowe pkt. możliwe do uzyskania w rankingu miesięcznym:
  5 pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 0:5 (za rozegranie meczu ligowego)
- Dodatkowe pkt. możliwe do uzyskania w rankingu generalnym: 
  20 pkt. – za rozegranie co najmniej 6 meczy w miesiącu
  10 pkt.  – za wygranie seta 11:0 (raz w miesiącu)
  10 pkt – za wygranie 6 meczy w miesiącu bez straty seta

8. Kontuzje, Walkowery, Brak aktywności.
- W przypadku kontuzji prosimy o poinformowanie organizatora ligi. Ustawimy wówczas w systemie status 'Kontuzja' aby inni gracze wiedzieli o sytuacji.
- Niestawienie się na umówiony mecz ligowy bez wcześniejszego (2h) poinformowania przeciwnika, może skutkować walkowerem, ale jeśli jest to możliwe to rekomendujemy umówienie się na inny termin.
- Żadne inne okoliczności nie uprawniają do walkowerów.
- W przypadku braku aktywności w lidze przez dłużej niż dwa miesiące (brak rozegranych meczy) organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z ligi.
W przypadku konfliktów organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o przyznaniu walkowera.

9. Nagrody
- Gwarantowana pula nagród na sezon ligowy wynosi 12 000zł. Nagrody zostaną przyznane w:
- Rankingu Ladies:
  I miejsce 1 250zł
  II miejsce 750zł
  III miejsce 500zł

- Rankingu Open
  I miejsce 4 000zł
  II miejsce 3 000zł
  III miejsce 1 500zł

- Największa ilość rozegranych meczy:
  I miejsce 500zł
  II miejsce 300zł
  III miejsce 200zł

- dodatkowo nagrody rzeczowe o wartości 2000 zł do rozlosowania co miesiąc wśród zwycięzców grup.
- w przypadku gdy sezon będzie trwał krócej niż 6 kolejek (z przyczyn niezależnych od klubu np. lockdown), pula nagród/kwoty mogą ulec zmianie.

10. Kontakt
Na wszelkie pytania odpowiedzą:
Mateusz Wicher
e-mail: [email protected]
Tel.: 512 080 534