REGULAMIN LIGI ZASADNICZEJ SQUASHOK 2022/23

1. Informacje ogólne.
- Organizatorem Ligi SquashOK jest klub SquashOK 2.0.
- Zapisując się do ligi, każdy uczestnik akceptuje poniższy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
- Organizator ligi zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania sezonu oraz do rozstrzygania sytuacji spornych.
- Liga SquashOK jest ligą typu OPEN.
- Sezon ligowy rozpoczyna się z dniem 01-09-2022 a kończy 30-06-2023.

2. Zapisy.
- Do ligi mogą dołączyć gracze na dowolnym poziomie zaawansowania.
- Zapisy prowadzone są w recepcji klubu lub u Mateusza (512 080 534). Szczegóły: https://bo5.pl/squashok
- Wpisowe za cały sezon w momencie dołączania we wrześniu lub październiku wynosi 95 zł. W przypadku osób dołączających w trakcie trwania rozgrywek, kwota jest mniejsza o 10 zł. 
  Z każdym kolejnym miesiącem po październiku wpisowe jest niższe. np w listopadzie 85 zł, w grudniu 75 zł itd.
- Wpisowego nie można pomniejszych przy użyciu kart typu Banefit, OK System. Wpisowe jest płatne gotówką podczas rozgrywania pierwszego meczu ligowego lub wcześniej.
- W przypadku zapisania się osoby poniżej 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
- Rozstawienie w grupach w 1 kolejce będzie się opierać na podstawie wyników rundy wakacyjnej poprzedniego sezonu, wyników poprzedniej edycji ligi (jeśli ktoś nie brał udziału w rundzie wakacyjnej), rankingu PZSQ, maksymalnego rankingu PZSQ oraz indywidualnej ocenie poziomu zawodników przez organizatorów.
- W trakcie trwania sezonu nowi zawodnicy będą dopisywani do ostatniej grupy z możliwością zagrania JUMPA (szczegóły poniżej).
- Dodatkowo każde zgłoszenie podczas sezonu będzie rozpatrywane indywidualnie przez organizatora.

3. Zasady rozgrywania JUMPA
- JUMPa można wykonać raz na kwartał
- Przed zagraniem JUMPa należy poinformować o tym fakcie organizatorów.
- JUMPa rozgrywamy z przeciwnikiem z którejś z wyższych grup, który zgodził się na taki mecz. W przypadku zwycięstwa, zawodnik wykonujący JUMPa zostaje dopisany do tej grupy, a wynik jest dodawany do tabeli grupowej.
- W przypadku porażki można ponowić JUMPa do jednej z trzech grup poniżej tej, gdzie była wykonana próba JUMPa. Np. po nieudanym JUMPie do grupy 180, można ponownie spróbować do którejś z grup 170, 160, 150.
- Przy kolejnej porażce, zawodnik zostaje w swojej grupie i przez 3 miesiące nie może zagrać kolejnego JUMPa
- JUMPa nie można wykonać do grupy 200, ani do grupy wyżej w stosunku do tej, w której się znajdujemy (czyli np. z 150 do 160)

4. Bezpieczeństwo
- Organizator rekomenduje, aby korzystać z okularów ochronnych podczas gry.
- Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą grać w okularach ochronnych.
- Jeżeli istnieje ryzyko uderzenia przeciwnika piłką bądź rakietą, wstrzymaj grę i powtórzcie aktualną wymianę.
- Tylna szyba nie służy do odbijania się od niej. Prosimy o nie wpadanie w szybę.
- Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność potwierdzając, że ich stan zdrowia pozwala na rywalizację.
- Klub ani organizatorzy w żaden sposób nie biorą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe podczas gry.

5. Terminy rozgrywania meczy ligowych w ramach kolejek.
- Brak stałych dni lub godzin rozgrywania meczów ligowych. 
- Zawodnicy sami umawiają się na termin rozegrania meczu ligowego.
- Zawodnik może zagrać z każdym przeciwnikiem ze swojej grupy tylko jeden mecz w danym miesiącu.
- Zawodnicy umawiają się na mecz ligowy na wcześniej zarezerwowaną godzinę (kort)
- W przypadku negatywnej odpowiedzi na zaproponowany termin meczu przez innego gracza z jego grupy, mile widziana jest kontrpropozycja z alternatywnym terminem.
- Kwestie sporne i walkowery opisane są w osobnym punkcie

6. Zasady rozgrywania spotkań.
- Wszystkie mecze muszą się odbyć w klubie SquashOK 2.0 w Katowicach.
- Mecz ligowy musi być rozgrywany wg oficjalnych zasad gry w squasha, które można znaleźć tutaj: https://polskisquash.pl/regulaminy-i-przepisy/przepisy-gry/przepisy-gry-singlowej-w-squasha/
- Mecz rozgrywany jest trybem BO5 (do 3 wygranych setów z obowiązkiem zagrania 5 setów - czyli możliwe są wyniki: 3:2, 4:1, 5:0).
- Rekomendowana piłka - Head z dwoma żółtymi kropkami. Za zgodą obu zawodników, mecz można rozegrać inną piłką.
- Zawodnicy grający mecz, sami sędziują swoje spotkanie.
- Każda sporna decyzja musi zostać zaakceptowana przez obydwu zawodników, a w przypadku sprzecznego zdania zawsze grany jest LET – (powtórka akcji).
- Wyniki zawodnicy wpisują samodzielnie w systemie BO5. Przeciwnik powinien zaakceptować wpisany wynik. W przypadku braku akceptacji oraz informacji o konflikcie do organizatora, wynik po 3 dniach zostanie automatycznie zaakceptowany.
- Instrukcja wpisywania wyników w aplikacji BO5: http://blog.bo5.pl/blog/wpisywanie-wyniku-meczu/ 

7. Zasady rozgrywek.
- Rozgrywki trwają 10 miesięcy (każdy miesiąc to nowa kolejka ligowa).
- Grupy docelowo będą liczyły:
  Gr: 200,190,180 – 8 zawodników
  Gr: 170… 10 -  10 zawodników
- W każdej kolejce, zawodnik powinien rozegrać jedno spotkanie z każdym zawodnikiem z grupy w której się aktualnie znajduje.
- Zawodnicy w każdej grupie będą otrzymywać dodatkową premię punktową. W myśl zasady im wyżej tym trudniej:
  Gr. 200 (najwyższa) -1000pkt.
  Gr. 190 – 950pkt.
  Gr. 180 – 900pkt. Itd.
- Zawodnicy rozgrywają mecze zdobywając punkty w grupie, a wyniki z najlepszych 6 meczy (każdego miesiąca) sumowane są w RANKINGU OGÓLNYM oraz w poszczególnych grupach. Na koniec miesiąca punkty w grupie zostają wyzerowane.
- Na koniec kolejki trzy pierwsze osoby w danej grupie awansują do grupy wyżej. Trzy notowane najniżej spadną grupę w dół.
- Wyjątkiem jest sytuacja kiedy w danej grupie znajduje się większa ilość zawodników (np. po dokonanych JUMPach). W takiej sytuacji z danej grupy spada taka ilość zawodników, by w kolejnym miesiącu grupy liczyły po 10 zawodników. Spadki realizują się kaskadowo, by grupy liczyły w kolejnym miesiącu po 10 zawodników.
- Kolejnym wyjątkiem może być rezygnacja z ligi bądź zamrożenie. Organizator ma prawo wyrównywać ilość osób w grupie poprzez zwiększenie ilości awansów/spadków w danej kolejce.
- W przypadku takiej samej ilości punktów o awansie decyduje wynik bezpośredni pomiędzy zawodnikami. Jak nie rozegrali meczu to decyduje kolejno: większa liczba wygranych meczów, większa liczba wygranych setów, bilans małych punktów. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku utrzymania się lub spadku.
- W pierwszym miesiącu ze względu na zapisy osób z rankingiem PZSQ, grupy mogą liczyć więcej osób. Wówczas więcej osób będzie spadać/awansować. (Jak dopiszemy nowe osoby, sytuacja moze się powtórzyć)
- Zwycięzca ligi wyłoniony zostaje na podstawie RANKINGU OGÓLNEGO.

- Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje:
  100pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 5:0
  80pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 4:1
  60pkt.  – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 3:2
  90pkt. - w przypadku otrzymania walkowera
- Zawodnik pokonany otrzymuje:
  20pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 1:4
  40pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 2:3
  0pkt. - w przypadku oddania walkowera
- Dodatkowe pkt. możliwe do uzyskania w rankingu miesięcznym:
  5 pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 0:5 (za rozegranie meczu ligowego)
- Dodatkowe pkt. możliwe do uzyskania w rankingu generalnym: 
  20 pkt. – za rozegranie co najmniej 6 meczy w miesiącu
  10 pkt.  – za wygranie seta 11:0 (raz w miesiącu)
  10 pkt – za wygranie 6 meczy w miesiącu bez straty seta
  
8. Dodatkowe turnieje liczące się do rankingu ligowego
- Podczas trwania sezonu planujemy rozegranie czterech turniejów, których wyniki będą się wliczać do rankingu generalnego ligi SquashOK.
- Liczba dodatkowych punktów jest równa punktacji PZSQ za dany turniej.
- Terminy będą ogłaszane na stronie FB SquashOKa oraz w systemie BO5
- Pierwszy odbędzie się 1.10.2022

9. Kontuzje, Walkowery, Zamrożenia, Brak aktywności.
- W przypadku kontuzji prosimy o poinformowanie organizatora ligi.
- W przypadku kontuzji zawodnika, spadki w grupie będą liczone normalnie. Następnego miesiąca kontuzjowany zawodnik może poprosić o zamrożenie w grupie. Miejsce jest dla niego zajęte na czas kontuzji i awanse/spadki realizują się poza tą osobą.
- Z zamrożenia można skorzystać raz w sezonie na okres maksymalnie dwóch miesięcy.
- Niestawienie się na umówiony mecz ligowy bez wcześniejszego (24h) poinformowania przeciwnika, może skutkować walkowerem, ale jeśli jest to możliwe to rekomendujemy umówienie się na inny termin.
- W przypadku braku aktywności w lidze przez dłużej niż dwa miesiące (brak rozegranych meczy) organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z ligi.
W przypadku konfliktów organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o przyznaniu walkowera.

10. Nagrody
- Gwarantowana pula nagród na sezon ligowy wynosi 10 000zł. Nagrody zostaną przyznane w:
- Rankingu Ladies:
  I miejsce 1 000zł
  II miejsce 500zł
  III miejsce 300zł

- Rankingu Open
  I miejsce 3 500zł
  II miejsce 2 500zł
  III miejsce 1 200zł

- Największa ilość rozegranych meczy:
  I miejsce 500zł
  II miejsce 300zł
  III miejsce 200zł
  
- w przypadku gdy sezon będzie trwał krócej niż 6 kolejek (z przyczyn niezależnych od klubu np. lockdown), pula nagród/kwoty mogą ulec zmianie.

11. Kontakt
Na wszelkie pytania odpowiedzą:
Mateusz Wicher
e-mail: [email protected]
Tel.: 512 080 534

Rafał Adamiec
e-mail: [email protected]
Tel.: 694 535 918