Liga z Eye'm - 6 kolejka

Start: 18:00 10-12-2018, players: 17